Kullanım Koşulları

depresyondefteri.com
İNTERNET SİTESİ TELİF HAKLARI VE KULLANIM KOŞULLARI

Son güncelleme 03 Nisan 2021
A. TELİF HAKLARI

Bu internet sitesinin tasarım ve dizaynı depresyondefteri.com tarafından oluşturulmuştur. İnternet Sitesi 25 Şubat 2021 tarihinden beri yayındadır. Depresyon Defteri adıyla yayınlanan ve bazı faydalı olabilecek bilgiler de içeren bu blog sitesi kullanıcılarının aşağıda belirtilen kullanım koşullarını baştan kabul etmiş olarak sayılacağını belirtmek isteriz.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca İnternet Sitesi’nin tasarım ve tüm içeriği “eser” olarak nitelendirilmekte olup, bu eserin mülkiyet hakkı ile mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları depresyondefteri.com’a aittir. Bu hakların ihlali halinde depresyondefteri.com’un tüm yasal hakları saklıdır.

B. KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı, işbu İnternet Sitesi’ne girerek, İnternet Sitesi’nde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak aşağıda belirtilen işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve işbu Kullanım Koşulları ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. Kullanım Koşulları’nda geçen “Depresyon Defteri” ifadesi, depresyondefteri.com olarak yorumlanacaktır.

1. Bu İnternet Sitesi bilgilendirme amacının dışında, aynı zamanda; edebiyat ve eğlence amacıyla, iyi niyetle hazırlanmıştır. Depresyon Defteri, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, İnternet Sitesi’nde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İnternet Sitesi’nde veya bu siteden sağlanacak bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler münhasıran bu bilgileri kullananlara aittir. İnternet Sitesi’nin kullanımından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı Depresyon Defteri’nin, pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Depresyon Defteri’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

2. Kullanıcılar İnternet Sitesi’ndeki bilgi, görsel materyal ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. İnternet Sitesi’ndeki bilgi, görsel materyal ve dokümanların Depresyon Defteri’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

3. Depresyon Defteri, İnternet Sitesi’nde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

4. Depresyon Defteri, hiçbir şekilde İnternet Sitesi aracılığıyla başkalarına ait gizli bilgileri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Dolayısıyla Depresyon Defteri, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanması nedeniyle edinmiş olduğu her türlü bilgiyi “GİZLİ OLMAYAN BİLGİ” olarak değerlendirecektir.

5. İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılacak başka internet siteleri ile ilgili Depresyon Defteri hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. İnternet Sitesi dışında bulunan internet siteleri, Depresyon Defteri’nin logosu olsa bile, Depresyon Defteri’nin İnternet Sitesi’nden bağımsız olup, bu sitelerin içeriği üzerinde Depresyon Defteri’nin hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Depresyon Defteri, İnternet Sitesi’ne giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden İnternet Sitesi’ne yapılan bağlantılar Depresyon Defteri’nin yazılı iznine tabidir.

6. Depresyon Defteri’nin İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7. Depresyon Defteri, İnternet Sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kar/iş/sözleşme kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir.

8. Depresyon Defteri, Kullanım Koşullarını ve İnternet Sitesi’ndeki sair bilgileri dilediği zaman, tek taraflı olarak değiştirebilir. Depresyon Defteri herhangi bir değiştirme öncesinde veya sonrasında Kullanıcıları bilgilendirmekle yükümlü değildir.

9. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanamaz ve Depresyon Defteri’nin veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.

10. Depresyon Defteri İnternet Sitesi’nin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, İnternet Sitesi’nin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.

11. İnternet Sitesi’nin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

C. İÇERİK YORUMLARI

Depresyon Defteri içeriklerine yapılan yorumlarda oluşabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun yorum sahibinin olduğunu belirtmek isteriz.

Kullanıcılarımızın barındırılan içeriğe yaptıkları yorumlarda ahlaki, etik ve yasal kurallara uymak ile mükellef olduklarını hatırlatmak isteriz. Aksi durumlarda hiç bir uyarı yapılmadan yorumların silinebileceğini ve hukuki işlem başlatılabileceğini bilmenizi isteriz.