~Azize Dymphna~

“Azize Dymphna; Katolik geleneğinde onurlandırılan bir Hristiyan azizedir. Gene bu geleneğe göre 7. yüzyılda yaşamıştır ve babası tarafından öldürülmüştür.”

Azize Dymphna

Azize Dymphna’nın yaşamı hakkındaki ilk yazılı çalışmanın; 13. Cambrai Piskoposu Laon Guiard tarafından yaptırıldığı biliniyor. Bu çalışmalara göre de; Azize Dymphna hakkında, uzun süredir devam eden bir sözlü geleneğin yanı sıra, akıl hastaları üzerindeki mucizevi şifa verme olaylarına değiniliyor.

Azize Dymphna’nın adı, İrlanda dilinde, “şair” anlamına gelmekte. Ayrıca; DimpnaDymphnartDamnatDamhnait veya Dympna olarak da kullanılır. Türkçe dilinde “dimfna” olarak telaffuz edilir.

Azize Dymphna’nın annesi de, kendisi gibi dindar bir Katolik’tir. Öyle ki; Azize Dymphna, daha 14 yaşındayken kendini Mesih’e adamak ister ve iffet yemini eder. Bundan kısa bir süre sonra da annesini kaybeder. Azize Dymphna’nın babası Damon, eşini kaybetmesiyle birlikte son derece kötüleşir ve akıl sağlığı ciddi derecede bozulur. O dönemdeki kralın danışmanı dahi, belki düzelir umuduyla, yeniden evlenmesi için kendisine baskı yapar. Damon, bu talepleri sonunda bir şartla kabul eder; yeni evleneceği kişi, en az eski eşi kadar güzel olmalıdır. Baba Damon’un isteği öyle sapkın bir hal almıştır ki; istediği gibi bir yeni eş arama çabaları sonuç vermeyince, eşine olan eşsiz benzerliği sebebiyle, kendi kızını arzulamaya başlar.

Babasının bu sapkın isteğini öğrenen Aziz Dymphna ise, yeminine ve inancına sadakatiyle nedeniyle, iki yardımcısı ile birlikte kaçmak zorunda kalır. Bugün, Belçika sınırları içerisinde bulunan Geel kasabasına kaçar ve orada yaşamaya başlar.

Jacques de l’Ange tarafından resmedilen Azize Dymphna ve Aziz Gerebernus’un Şehitliği

Gene geleneğe göre; varmış bulunduğu Geel kasabasında; yoksul ve muhtaç durumdaki insanlar için, bir bakımevi inşa ettirdiği söylenir. Ancak bir şekilde, bu iyi niyetli çabalar, belki de kendisinin sonunu getirecek işler olmuştur. Çünkü yaptığı işler ve kullandığı para sebebiyle arkasında çok fazla iz bırakmıştır, ve bu kaçmak zorunda kaldığı babasının kendisini bulabilmesi için bir işaret olacaktır. Bu izlerle birlikte Damon, kızını takip etmesi için, onun ardından adamlar ve ajanlar göndermiştir. Takip ettirdiği kişinin, kesin olarak kendi öz kızı olduğuna emin olduğunda da, onu yakalamak için bizzat kendisi Geel kasabasına gitmiştir. Damon; emrinde tuttuğu askerlere, Azize Dymphna’nın yanında bulunan Peder Gerebernus’u öldürmelerini buyurmuş, ve kızını da kendisiyle gelmeye zorlamıştır. Ancak Azize Dymphna direnmiştir.


Öfkeden deliye dönen Damon ise, çektiği kılıcı ile, kızının başını kesmekten çekinmemiştir. Azize Dymphna, öldürüldüğünde, henüz 15 yaşındadır.
Tüm olan bitenden sonra, Geel halkı, Peder Gerebernus ve Azize Dymphna’nın bedenlerini, yakınlardaki bir mağaraya gömmüşlerdir. Bedenlerin, daha uygun bir yere taşınmasına ise, sonradan karar verilmiştir. Dymphna’nın kalıntılarından bir kısmı, bugün; Massillon, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.

—————

Depresyon Defteri’ni okuduğun için teşekkürler.
Depresyon Defteri’ne abone olun

—————


Azize Dymphna onuruna, 1349 yılında, Geel kasabasında bir kilise inşa edilmiştir. 1480 yılına gelene kadar, Avrupa’nın her yerinden, psikiyatrik problemlerine çözüm arayan o kadar çok insan bu kiliseye gelir ki; kilise, bu misafirleri ağırlayabilmek için yeni konutlar açmak zorunda kalır. Bu uygulamalara rağmen, çok kısa bir süre sonra, toplum tarafından “deli” olarak adlandırılan insanlar artık bu kilise evlerine de sığmaz olurlar. Ve kasaba halkı, bu insanları artık kendi evlerinde konuk etmeye başlar. Böylece, bu bölgede, psikiyatrik sorunları olan insanlara yardım etmek için çalışan, 500 yılı aşkın bir gelenek filizlenir.
Geel halkı, hala bu geleneği koruyor. Kendilerine gelen insanlara asla “hasta” demezler; onları “misafir” olarak adlandırırlar, ve tedavilerine katkı koymaya çalışırlar. Onlara, evlerinin bir üyesi olarak bakarlar. Toplum yararına işlerde birlikte çalışırlar. Bazı insanlar birkaç ay, bazıları birkaç yıl, bazıları ise ömür boyu bu kasabada kalırlar.

1930 yıllarında, en yoğun olduğu zamana tanık olan Geel; o zamanlar 4 binden fazla “misafiri” konuk etti.

Azize Dymphna’nın bedeni, gümüş bir korunak içine konularak Geel’deki bir kiliseye yerleştirildi. Peder Gerebernus’un kalıntıları ise Xanten, Almanya’ya taşındı. Ancak 15. yüzyıl sonlarında, Geel’deki orijinal Azize Dymphna kilisesi yandı. İkinci kilise ise, 1532 yılında inşa edildi ve kutsandı.

Azize Dymphna, erdemliliği sebebiyle  Éire Zambağı olarak da anılır. Soylu olmasından dolayı kraliyet kıyafetleri içinde; başı kesilerek şehit edilmesinden dolayı da, elinde kılıçla tasvir edilir.

Azize Dymphna; akıl hastalarının ve anksiyete, kaygı gibi problemlere sahip insanların koruyucu azizidir.
Azize Dymphna, bizim için dua eyle.

Son yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir